Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hukukun tüm alanlarında özgün, güncel ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek makaleleri yayımlayarak ülkemizde hukukun gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Dergimiz 2007 – 2013 yılları arasında “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi” adıyla, 2013 yılından beri de “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” adıyla iki ayda bir sayı olmak üzere, toplamda yılda 6 sayı olarak yayımlanmaktadır.

DERGİ KÜNYE

Derginin Sahibi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA

Yayıncı

Seçkin Yayıncılık A.Ş. - Sertifika No: 45644
Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No: 13 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 435 30 30 - Faks: 0312 435 24 72

Basılan Matbaa

Vadi Grafik Ltd. Şti. - Sertifika No: 47479
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1420 Cad. No: 58/1 - Yenimahalle / ANKARA Tel: 0 312 395 85 71
Basım Yeri | Ankara

Sorumlu Müdür

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN


Editör

Doç. Dr. Burak HUYSAL


Dil Editörü

Öğr. Gör. Mehmet Cengiz UZUN


Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN - Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN


Sayfa ve Kapak Tasarımı

Emre KIZMAZ


Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, iki ayda bir yayımlanan yerel, süreli ve hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir.


DANIŞMA VE YAYIN KURULU

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Stephen MAZZA (University of Kansas School of Law / Kansas - ABD)

Prof. Dr. Steve MCALLISTER (University of Kansas School of Law / Kansas - ABD)

Prof. Dr. Aziz Can TUNCAY (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Süheyl BATUM (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Sibel ÖZEL (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Oktay UYGUN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)
Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Emre ÖKTEM (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Sultan UZELTÜRK (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Ziya AKINCI (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Hatice KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ankara - Türkiye)

Prof. Dr. Şükran ŞIPKA (Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Tolga AYOĞLU (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Anlam ALTAY (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Murat Yusuf AKIN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) / İstanbul - Türkiye

Prof. Dr. Pınar MEMİŞ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Prof. Dr. Tanasije MARİNKOVİC (University of Belgrade - Faculty of Law / Belgrad - Sırbistan)

Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet YAYLA (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi) / İstanbul - Türkiye Doç.

Dr. Zafer KAHRAMAN (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)
Doç. Dr. Didem YILMAZ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Burcu SAVAŞ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Elif KÜZECİ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Ece BAŞ SÜZEL (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Melih ÇAKIR (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Doruk GÖNEN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Önder YEŞİLTEPE (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Birgül SOPACI ÖZTUNA (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Ahu AYANOĞLU MORALI (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan ALTUNÇ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Alphan DİNÇKOL (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KÖYBAŞI (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Dr. Silvia TELLENBACH (Max Planck Institute for the Study of Crime Security and Law / Münih - Almanya)

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Burak HUYSAL (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Arş. Gör. Oğuzhan YEŞİLTUNA (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

Arş. Gör. Ecem ÇOBAN BİLİCİ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul - Türkiye)

DERGİ ARŞİVİ

KASIM - ARALIK 2022

EYLÜL - EKİM 2022

OCAK - ŞUBAT 2022

KASIM - ARALIK 2021

EYLÜL - EKİM 2021

YAYIN İLKELERİ

1. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.


2. Yazı, Times New Roman karakterinde, ana metin 1,5 satır aralığı ve 12 punto, dipnotlar ise tek satır aralığı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir.


3. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanacak bilimsel çalışmalarda aşağıdaki yazım esaslarına uyulması gerekmektedir.


a. Yazar isimleri Türkçe ve İngilizce konu başlığının altında ve sağ tarafında yer almalı ve soyadının bitiminde yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum, alanı ve e-posta adresi bildirilmelidir.


b. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.


c. Dipnotlarda ve kaynakçada kitaplar [Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Basıldığı Yer, Yıl] şeklinde yer almalıdır. Örneğin: YENİSEY, Feridun, Kolluk Hukuku, İstanbul, 2015. Sonraki dipnotlarda ise [Yazarın SOYADI, sayfa numarası] şeklinde atıf yapılma-lıdır: Örneğin: YENİSEY, s. 1.


d. Dipnotlarda ve kaynakçada makaleler [Yazarın SOYADI, Adı, Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Sayı Numarası, Yılı, ilk ve son sayfa numaraları] şeklinde yer almalıdır. Örneğin, TUNCAY, Aziz Can, Magna Carta (Büyük Ferman), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 135-136, 2015, s. 7-28. Sonraki dipnotlarda ise [Yazarın SOYADI, sayfa numarası] şeklinde atıf yapılmalıdır: Örneğin: TUNCAY, s. 7.


e. Çift yazarlı eserlere [Yazarın SOYADI, Adı / SOYADI, Adı] şeklinde atıf yapılmalıdır.


f. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın SOYADI, Eserin başlığı ile uyumlu ve anlamlı bir kısaltma, sayfa numarası verilmelidir. Örneğin, TUNCAY, Magna Carta, s. 7.


g. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına ve siteye son erişim tarihine yer verilmesi gerekmektedir.


h. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 6. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:


1. seviye: I, II, III, ...


2. seviye: A, B, C, ...


3. seviye: 1, 2, 3, ...


4. seviye: a, b, c, ...


5. seviye: aa, bb, cc, ...


6. seviye: aaa, bbb, ccc, ...


4. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, yabancı dilde yazılan yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanabilir. Yazı, hangi dilde yazılmış olursa olsun başlığının ve en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan özetinin ve beş anahtar kelimenin, yazıldığı dilde, İngilizce ve Türkçe olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir.


5. Yazar, yazısı ile birlikte görev yaptığı kurumu, iletişim adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir.


6. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.


7. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olduğu saptanan ve hakemli yayınlanması talep edilen yazılar, yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Hakem raporu en kısa sürede yazara bildirilir.


8. Fakülte tarafından yayınlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî haklar, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. gibi ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Fakülte’ye devredilmiştir.


9. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiştir.


10. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve bu yazılardan kaynaklanacak her türlü sorumluluk yazarlara aittir.


11. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanması istenen yazıların dergi@law.bau.edu.tr e-posta adreslerine word formatında gönderilmesi gerekmektedir

YAYIN ETİĞİ

Editörler ve Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 • Editör ve/veya editör yardımcıları derginin yayın etiğini uygular, her makalenin tarafsız şekilde ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.


 • Editör ve/veya editör yardımcıları değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; kör hakemlik sürecinde yazar ve hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutarlar.

 • Hakemler raporlarını diğer hakemin kimliğini ve makaleye ilişkin değerlendirmesini bilmeksizin, gerekçeli olarak hazırlarlar.

 • Hakemler kendilerine iletilen makalelerin değerlendirmesini gizlilik içerisinde ve tarafsız olarak yaparlar. Bu değerlendirme nesnel bir şekilde, sadece çalışmanın içeriği ile sınırlı olarak yapılır.

 • Hakemler ya da yayın kurulu üyeleri dergiye ulaştırılan makaleleri başka kişilerle tartışamazlar.

 • Hakemler kendilerine iletilen makaleye ilişkin değerlendirmelerini süresi içerisinde yayın kuruluna iletirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

 • Yazarlar dergiye gönderilen makalelerin özgünlüğünü, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı yahut yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını taahhüt ederler.


 • Yazarlar dergiye gönderdikleri makaleleri için Telif Hakkı Devir Formu doldururlar.

 • Yazarlar, yararlandıkları kaynakları yayın ilkelerine uygun biçimde kullanırlar ve bunları atıflarda belirtirler.


 • Birden çok yazarlı makalelerde, tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak makaleye doğrudan bir katkısı bulunmalıdır. Makaleye akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.

 • Yazarlar gönderdikleri makaleye ilişkin çıkar çatışmalarını yayın kuruluna bildirmeli ve nedenlerini açıklamalıdır.


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi madde 4 uyarınca bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden bazıları şunlardır:

1-İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,


2- Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,


3- Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,


4- Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,


5- Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,


6- Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

Yine aynı maddede yer alan diğer etik ihlal türlerine ilişkin örnekler ise şu şekildedir:

1- Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,


2- Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,


3- Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek,


4- İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,


5- İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,


6- Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,


7- Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,


8- Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,


9- Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

YAYIN POLİTİKASI

 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yayın etiğinde Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics - COPE) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser.
 • Bu Komite tarafından yayınlanan kılavuz ve politikalar doğrultusunda (Örneğin; Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm aşamalarında ve sürece dahil olan her bir unsur bakımından etik ilkelere uyulması gerekir.
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makalelerin herhangi bir yerde daha önce yayınlanmamış olması ve başka bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için öncelikle Turnitin yazılımı üzerinden intihal benzerlik kontrolü yapılır. Bu aşamada kabul edilen makaleler editör ve iki hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Hakemler tarafından yapılacak inceleme kör hakem değerlendirme esasları çerçevesinde yapılır. Bu sistemde hakemler yazarlar ile iletişime geçmeksizin makaleye ilişkin değerlendirmelerini yayın kuruluna sunarlar. Gerekçeli olan bu raporlar yayın kurulu tarafından hakeme ilişkin bilgiler gizlenerek makale yazarlarına iletilir.
 • Dergiye gönderilen makalelerde intihal, veri manipülasyonu ve benzeri etik dışı davranışların tespiti halinde makalenin yayını reddedilir. Bilimsel nitelikte ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olmayan makaleler dergide yayınlanamaz.
 • Dergide yayınlanması uygun bulunan makalelerde; makale gönderim tarihi, makale kabul tarihi, yazara ilişkin kurum, e-posta ve ORCID numarası bilgilerine makalenin ilk sayfasında yer verilir.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU

Hakem incelemesi sonucunda dergide yayımlanması uygun bulunan makaleler yayımlanmadan önce aşağıdaki telif formunun makale yazarı yahut yazarları tarafından ıslak imza ile doldurularak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu şekilde doldurulduktan sonra belgelerin taranarak gönderilmesi yeterli olup, posta yoluyla iletilmesine ihtiyaç yoktur. Telif Hakkı Devir Formu için TIKLAYINIZ.

İLETİŞİM

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4-6

34353, Beşiktaş / İSTANBUL


Tel: +90 (212) 381 03 52

Faks: +90 (212) 381 03 50

İletişim: dergi@law.bau.edu.tr

Elektronik Ağ: www.bau.edu.tr

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanması istenen yazıların dergi@law.bau.edu.tr e-posta adreslerine word formatında gönderilmesi gerekmektedir.


Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr